Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Izabela Piegdoń

45. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I. The failure risk analysis of the water supply network. WATER, 3815, 15, 1-22, 2023. 

44. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B. Risk estimation method of secondary water pollution in water supply system. Desalination and Water Treatment, 301 (2023) 1–13.

43. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I., Boryczko K., Szpak D., Żywiec J. Water supply safety assessment considering the water supply system resilience. Desalination and Water Treatment, 288 (2023) 26–36.

42. Żywiec J., Szpak D., Piegdoń I., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J. An approach to assess the water resources reliability and its management. RESOURCES-BASEL, 12(1), 1-14, 2023.

41. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K., Piegdoń I., Szpak D., Żywiec J. Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę [w]: Inżynieria niezawodności - teoria i praktyka, pod red. Tomasz Nowakowski, Mirosław Siergiejczyk, 161 - 181, Warszawa: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2022.

40. Sokolan J., Shevelya V., Piegdoń I. Automated approach to assessment of the lateral natural illumination in premises. Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, 5(11), 100-110, 2022.

39. Tkachuk V., Kalda G., Piegdoń I., Sokolan J., Sokolan K., Karazey V. Investigation of the optimal tightness of the combustion chamber of a solid fuel boiler in order to increase its environmental friendliness. Ecological Engineering and Environmental Technology, 23(5), 34-41, 2022.

38. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Szpak D., Żywiec J.: Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Euopejskiej. INSTAL 3/2022, 24-29.

37. Piegdoń I.: A New Concept of Crisis Water Management in Urban Areas Based on the Risk Maps of Lack of Water Supply in Response to European Law. RESOURCES-BASEL, 11(2), 1-20, 2022.

36. Szpak D., Boryczko K., Żywiec J., Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J.: Risk assessment of water intakes in South-Eastern Poland in relation to the WHO requirements for Water Safety Plans. RESOURCES-BASEL, 10(10), 1-15, 2021.

35. Nester A., Rohulska O., Kalda G., Piegdoń I., Prydoloba A. Study of civil safety issues in the training of specialists in environmental engineering and construction. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, z.68, t.XXXVIII, s.27-33, Rzeszów 2021.

34. Boryczko K., Piegdoń I., Szpak D., Żywiec J.:Risk assessment of lack of water supply using the hydraulic model of the water supply. RESOURCES-BASEL, 10(5), 1-14, 2021.

33. Szpak D., Rak J.R., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Boryczko K., Piegdoń I., Żywiec J. Analiza ryzyka dla ujęcia wody powierzchniowej. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN (praca w druku).

32. Kałda G., Piegdoń I., Gaweł W.: Analysis of the utilization of plastics in water and wastewater systems of Poland's Podkarpackie Region, and method for their identification. SPRINGER, LECTURE NOTES in CIVIL ENGINEERING, PROCEEDINGS OF CEE 2019, Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, vol. 47, s. 127-134, 2020.

31. Żywiec J., Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Failure analysis of the water supply network in the aspect of climate changes on the example of the Central and Eastern Europe Region. SUSTAINABILITY, 11(24), 6886, 2019. 

30. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Sokolan J.: The influence of atmospheric factors on the failure rate of critical infrastructure. TAYLOR & FRANCIS GROUP (praca w druku konferencja ESREL 2019)

29. Piegdoń I.: Wykorzystanie wnioskowania statystycznego w procesie zarządzania siecią wodociągową. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, vol.49(4), s.221-244, 2019.

28. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.5, s.181-185, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., 2019.

27. Szpak D., Piegdoń I.: Identyfikacja przyczyn awarii sieci wodociągowej. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, vol.49(2), s.283-300, 2019.

26. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Managing the risk of failure of water supply network using the mass service system. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, t.20, z.2, s.284-291, 2018. 

25. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Eid M.: Seasonality of water supply network failure in the aspect of water supply safety. E3S Web of Conferences 44, z.00140, s.1-8, 2018.

24. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D., Szlachta A.: Analysis of selected reliability indicators of water supply network. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.(47), s.45-56, 2018.

23. Szpak D., Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Szlachta A.: Quality analysis of water network failure. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.(47), s.67-76, 2018.

22. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Metoda analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej. INSTAL, z.7-8, s.59-63, 2018.

21. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Możliwość wykorzystania danych o awariach sieci wodociągowej w procesie planowania jej remontu. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, z.64(4/II/17), t.XXXIV, s.199-210, 2017.

20. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: The use of geographical information system in the analysis of risk of failure of water supply network. Environmental Engineering V, TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.7-14, Londyn, 2016.

 

19. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I.: Metoda identyfikacji ryzyka awarii sieci wodociągowych. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.1 (37), s.73-94, 2016.

 

18. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B., Eid M.: Water Distribution Subsystem: system failure analysis on view of Critical Infrastructure (CI) resilience and preparedness enhancement and management. JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, t. 6, z.3, s. 115-125, Gdynia 2015., 2015.

 

17. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w procesie zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.3 (35), s.109-118, 2015.

 

16. Kołowrocki K., Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I.: Modelling reliability of water supply network. JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, t. 6, z.2, s. 125-134, Gdynia 2015.

 

15. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Methods of visualizing the risk of lack of water supply. Safety and Reliability: Safety and Applications, TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.497-505, Londyn, 2015.

 

14. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Piegdoń I.: Possibilictic risk analysis of failure in water supply network. Safety and Reliability: Safety and Applications, TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.1473-1480, Londyn, 2015.

 

13. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Szpak D.: Water supply of urban agglomeration in crisis situation. JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, z.1, t.5, s.143-155, Gdynia 2014.

 

12. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Boryczko K.: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", INSTAL, z.6, s.76-79, 2014.

 

11. Boryczko K., Piegdoń I., Eid M.: Collective water supply systems risk analysis model by means of RENO software. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon, TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.1987-1992, Londyn 2014.
 

10. Piegdoń I.: Logistyczny aspekt wykorzystania modelu masowej obsługi w procesie zarządzania miejską siecią wodociągową. INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6, s.8586-8595, 2014.

 

9. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I., Boryczko K.: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, s.495-505, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, INSTYTUT INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW, Gliwice 2013.

 

8. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Stan gospodarki wodno-ściekowej w gminie Błażowa w kontekście wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, z.60(1/13), t.XXX, s.79-91, Rzeszów 2013.

 

7. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.10, s.401-404, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., 2013.

 

6. Boryczko K., Piegdoń I., Pietrucha-Urbanik K., Rak J., Studziński A., Tchórzewska-Cieślak B., Kwietniewski M., Kowalski D., Zimoch I., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K.: Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, 2013.

 

5. Rak J., Kwietniewski M., Kowalski D., Tchórzewska-Cieślak B., Zimoch I., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K., Studziński A., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I.: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-218, Rzeszów 2013.

 

4. Rak J., Piegdoń I., Homa K.: Kryzysowe zaopatrzenie Rzeszowa w wodę. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN z.1, s.107-116, 2013.

 

3. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I.: Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.10, s.450-452, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., 2012.

 

2. Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I.: Matrix analysis of risk of interruptions in water supply systems in terms of comsumer safety. WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH, JOURNAL OF KONBIN, z.4, s.125-140, 2012.

 

1. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Piegdoń I.: Risk analysis of water supply interruptions in collective water supply systems. JOURNAL OF POLISH SAFETY AND RELIABILITY ASSOCIATION, SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, z.2, t.3, s.201-207, Gdynia 2012.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję